Medverkande på bilden: Bengt Wigbrant, Berit Ljunggren Urban Bäckström, Per Jonsson, Margareta Carling, Lars Elmér, Anna Eklundh Jonsson, Maria Junaeus och Carina Ström. Foto: Maria Reuterhagen

Om oss i Vadstena Guideförening

Vadstena Guideförening bildades 1985 som en intresseorganisation på ideell basis. Föreningens mål och syfte är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och att hålla en god standard på guidekåren i Vadstena. 

Föreningen har bland annat till uppgift att vara ett samrådsorgan för turistguiderna i Vadstena, verka för fortbildning och en hög standard på guider och guidningar och medverka till lösningar av praktiska sakfrågor. 

Till medlemmar antas guider som genomgått Vadstena guidekurs med godkänt resultat. För närvarande har föreningen närmare 50 medlemmar, av dessa är ca hälften aktiva och verksamma som guider idag. 

Under det senaste året har Vadstena Guideförening vid ett flertal tillfällen i egen regi satt upp stadsvandringar med olika teman eftersom det har funnits en efterfrågan både från turister och från Vadstenabor.  

Medverkande: Gunilla Sjösten, Anna Eklundh Jonsson och Jane Råsten. Foto: Maria Reuterhagen