Se reportaget om den första vandringen i MVT eller Corren.
 

Sommarens program

6 juli   Eva Sahlin
Prostinnan berättar

om 30- och 40 -talets Vadstena

13 juli   Sara Karlsson
De kommo till Vadstena
en promenad om, för och med frivilliga eller ofrivilliga vadstenaiter.

20 juli  Anita Gustavsson & Maria Junaeus
Vandring i historiska kvinnors spår

Vadstena har många kvinnoöden, vissa kända – andra glömda.

27 juli  Anna Eklundh Jonsson
Vadstenas fyra S

Vilka fyra S är det som känne-tecknar Vadstena och vårt kulturarv.

3 augusti  Gunilla Sjösten & Annelie Dagerstig 
Klosterträdgårdar

I 800 år har Vadstena haft anlagda trägårdar. Mycket spännande finns att berätta. 

10 augusti  Maria Junaeus
Klosterliv i Vadstena

Livet i ett kloster förr och nu.